Maandelijks archief: november 2009

Google Social Search geeft gerichte resultaten dankzij je sociale netwerk

Het aantal uren dat we dagelijks online doorbrengen wordt steeds groter. Aangezien vrienden, familie en overige contacten dit ook doen, groeit de sociale waarde van internet even hard mee. Er is onderzocht hoeveel mensen van welke Nederlandse sociale netwerken online gebruik maken. Men gebruikt in Nederland (van hoog naar iets lager): Hyves, Schoolbank, LinkedIn en Facebook. Nu is het aantal gebruikers best aardig, maar interessant is ook dat deze netwerken onderling nogal verschillen; ze zijn gericht op hun eigen specifieke doelgroepen.
Continue reading