Jaarlijks archief: 2009

Google Social Search geeft gerichte resultaten dankzij je sociale netwerk

Het aantal uren dat we dagelijks online doorbrengen wordt steeds groter. Aangezien vrienden, familie en overige contacten dit ook doen, groeit de sociale waarde van internet even hard mee. Er is onderzocht hoeveel mensen van welke Nederlandse sociale netwerken online gebruik maken. Men gebruikt in Nederland (van hoog naar iets lager): Hyves, Schoolbank, LinkedIn en Facebook. Nu is het aantal gebruikers best aardig, maar interessant is ook dat deze netwerken onderling nogal verschillen; ze zijn gericht op hun eigen specifieke doelgroepen.
Continue reading


SEO Handleiding nu ook te volgen via Twitter

Twitter is de nieuwe manier om snel korte berichten met elkaar uit te wisselen. Je kan in berichten van maximaal 140 karakters aangeven waar je mee bezig bent op dat moment. Door twitteraars te volgen blijf je op de hoogte van wat iemand bezig houdt.
Steeds vaker wordt Twitter op een RSS-achtige manier gebruikt. Daarom is ook SEO Handleiding voortaan te volgen via Twitter. Elke post van SEO Handleiding zal voortaan op Twitter kenbaar geworden.

Continue reading


Voorkom duplicate content met de Canonical Link Tag

Kopiëren zien we niet graag en unieke eigen content maken blijft het beste. Voor zoekmachines echter is niet alles direct duplicate content. Google, Yahoo en MSN zien bijvoorbeeld geen fout kopieerwerk als er achter de URL parameters staan om een variabele aan te geven; grotere letters, een maat schoenen enz. Dit zijn geen gelijke pagina’s: de parameterpagina is duidelijk ondergeschikt aan de originele pagina.
Continue reading